बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट तथा कार्यक्रम २०८०/०८१

८०/८१ 06/03/2024 - 12:58 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 11/15/2022 - 16:02 PDF icon बार्षिक बजेट.pdf

पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण काययक्रम

७८-७९ 05/30/2022 - 16:12 PDF icon पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण काययक्रम.pdf

सम्झौता सम्बन्धमा |

७८-७९ 04/25/2022 - 14:16 PDF icon namawali1_merged.pdf

आ.व २०७८/०७९ को बजेट बिनियोजन

७८-७९ 03/23/2022 - 11:51 PDF icon बजेत२०७८०७९.pdf

बजेट बकतब्य

७८-७९ 08/05/2021 - 12:30 PDF icon बजेट.pdf

कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

७७/७८ 02/22/2021 - 13:51 PDF icon 1.pdf

कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

७६/७७ 02/22/2021 - 13:47 PDF icon 2.pdf

मकै मिसन कार्यक्रम संचालन गर्न ईच्छा पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा |

७७/७८ 11/30/2020 - 15:14 PDF icon सूचना.pdf

आय व्ययको विवरण आ. ब. २०७४/०७५

७४/७५ 12/06/2018 - 11:15 PDF icon आय व्याय विवरण.pdf

Pages