सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना सूचना सूचना

७९/८० 11/03/2022 - 12:59 PDF icon ilovepdf_merged (8).pdf

आ.व २०७८/०७९ को लागी आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७८-७९ 10/03/2021 - 14:51 PDF icon नदिको टेन्डर.pdf

नदी उत्खंनन सम्बन्धि कार्यदेश दिइएको बारे |

७७/७८ 02/01/2021 - 19:18 PDF icon thekka.pdf

ठेक्का बन्दोबस्त बोलपत्र सूचना सम्बन्धमा |

७७/७८ 01/14/2021 - 13:25 PDF icon ठेक्का बोलपत्र सम्बन्धि सूचना .pdf

सहायक कम्प्युटर अपरेटरको विज्ञापन अस्थगित सम्बन्धमा |

७७/७८ 01/07/2021 - 15:42 PDF icon suchana asthgit.pdf

बोलपत्र आव्हान सूचना

७७/७८ 12/17/2020 - 15:11 PDF icon बोलपत्र.pdf

३ (तिन ) दिने सार्वजनिक सूचना

७६/७७ 04/20/2020 - 12:57 PDF icon combinepdf.pdf

३ (तिन ) दिने सार्वजनिक सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 18:43 PDF icon received_223361965755964.jpeg_.pdf

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 05/19/2019 - 12:07 PDF icon IMG_0001.pdf

घर बहाल टेन्डर आह्वान गरिएको सूचना

७५/७६ 03/06/2019 - 10:57