सूचना तथा समाचार

जानकारी सम्बन्धमा

औषधि उपचार वापत  खर्च प्राप्तिका लागी आवेदन पेश गर्न सम्बन्धित अत्यन्त जरुरि सूचना  

सूचना सूचना सूचना

५० % अनुदानमा गहुँको विउ वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन मांग विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा 

 

दस्तावेज: 

नगर सभा सम्बन्धमा

नगर सभा मा उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

सुचना सूचना सूचना

सवारी साधन बुझाउने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

विवरण प्रकाशन गरिएको बारे |

दस्तावेज: 

सम्पति विवरण सम्बन्धमा |

सम्पति विवरण सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

कोभिड -१९  को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न घर परिवारहरुलाई नगद हस्तान्तरण को निवेदन दिने सम्बन्धमा  

दस्तावेज: 

Pages