आन्तरिक आय ठेक्का को बोलपत्र मिति २०७५/७/२९ गते बलुकी ४ बजे सम्म बिक्रि भएको विवरण

आन्तरिक आय ठेक्का को बोलपत्र मिति २०७५/७/२९ गते बलुकी ४ बजे सम्म बिक्रि भएको विवरण 

आर्थिक वर्ष: