यस फतुवा बियजपुर नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ |

 

८ औं नगर सभा अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा |

८ औं नगर सभा अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages