सूचना तथा समाचार

छोरी शिक्षा बिमा/मुद्ती बचत खाता संचालन सिविर २०७६

बेटी पढ़ाउ,बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत छोरि शिक्षा बिमा मुद्ती बचत खाता संचालन सिविर २०७६ 

कोरोना भाइरस

आज मिति २०७६/१०/२७ गतेका दिन यस फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री गोपाल राय  यादव ज्यू को अध्यक्षतामा बैठक बसी नोबेल कोरोना भाइरस माथि व्यापक छलफल गरि जनचेतनाको लागि बिभिन्न कुराहरुमाथि निर्णय  गर्यौ |

दस्तावेज: 

भकारो सुधार

दस्तावेज: 

दोश्रो नगरसभा सम्बन्धमा

दोश्रो नगरसभा सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निबेदन फारम

बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निबेदन फारम 

दस्तावेज: 

KOICA Scholarship

KOICA Scholarship को लागि निबेदन आव्हान 

दस्तावेज: 

Pages