सूचना तथा समाचार

स.कम्प्युटर अपरेटर को विज्ञापन

यस नगरेपलिका को स. कम्प्युटर अपरेटर को विज्ञापन 

अन्तरवार्ता को सूचना सम्बन्धमा |

लघु उधम विकास सहजकर्ता को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा |

लघु उधम विकासको छनौट भएका उम्मेदवार नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

उधम विकास सहजकर्ता आवेदन फारम

उधम विकास सहजकर्ता आवेदन फारम 

दस्तावेज: 

उधम विकास सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

उधम विकास सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना 

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनवाई

सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम बारे

दस्तावेज: 

सुचिकृत सम्बन्धमा

सुचिकृत सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

Pages