सूचना तथा समाचार

उधम विकास सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

उधम विकास सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना 

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनवाई

सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम बारे

दस्तावेज: 

सुचिकृत सम्बन्धमा

सुचिकृत सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

बन्दसत्र सम्बन्धमा

बन्दसत्र सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सुभकामना

शुभकामना |   शुभकामना    |  सुभकामना | 

दस्तावेज: 

प्रथम चौमासिक,तलब भत्ता मांग गर्ने सम्बन्धमा |

श्रीमान प्रधानादध्यापक ज्यू

फतुवा विजयपुर नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय

दस्तावेज: 

Pages