सूचना तथा समाचार

बन्दसत्र सम्बन्धमा

बन्दसत्र सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सुभकामना

शुभकामना |   शुभकामना    |  सुभकामना | 

दस्तावेज: 

प्रथम चौमासिक,तलब भत्ता मांग गर्ने सम्बन्धमा |

श्रीमान प्रधानादध्यापक ज्यू

फतुवा विजयपुर नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा |

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

फर्म/सप्लायर्स छनौट गरिएको सूचना

फर्म/सप्लायर्स छनौट गरिएको सूचना 

दस्तावेज: 

छोरी शिक्षा बिमा/मुद्ती बचत खाता संचालन सिविर २०७६

बेटी पढ़ाउ,बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत छोरि शिक्षा बिमा मुद्ती बचत खाता संचालन सिविर २०७६ 

Pages