सूचना तथा समाचार

रास्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धमा

रास्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

तेलहन (तोरी ) बाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्तावन आव्हान को सूचना

दस्तावेज: 

सुचना सूचना सूचना

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र तरकारी बाली पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा

औषधि उपचार वापत  खर्च प्राप्तिका लागी आवेदन पेश गर्न सम्बन्धित अत्यन्त जरुरि सूचना  

सूचना सूचना सूचना

५० % अनुदानमा गहुँको विउ वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन मांग विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा 

 

दस्तावेज: 

नगर सभा सम्बन्धमा

नगर सभा मा उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

सुचना सूचना सूचना

सवारी साधन बुझाउने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

विवरण प्रकाशन गरिएको बारे |

दस्तावेज: 

Pages